Skip to main content

Istorijat

Ukratko o ST3 GROUP-u

Počela je sa delatnošću još 1964 godine, kada su otac i ujak sadašnjeg vlasnika počeli ozbiljno da se bave prevozom i trgovinom građevinskog materijala i manjim zemljišnim radovima.

Firma je ostvarila ozbiljne rezultate pod vođstvom sadašnjeg vlasnika, koji 2006. godine ambiciozno pokreće biro Stillitano S.r.l. što se kasnije pokazalo kao veoma važan potez u daljem razvoju kompanije, potez od istorijskog značaja.

Cilj ST3 Grupe je da kontinuirano jača i proširi usluge, uključujući kupovinu i prodaju nekretnina, ispunjavajući sve zahteve klijenata.